Om Hundekjøring

Hundekjøring er en hundesport der hundespann med hundekjører konkurrerer om å fulføre en løype på kortest mulig tid. Hundekjøring er en helårs idrett, med konkuranseformer både sommer og vinter. De aller fleste hunderaser kan benyttes i spann med alt fra 1 til oppimot 20 hunder. Løypene og konkuranseformene er svært varierte. Løypelengdene kan variere fra 2km til nesten 2000km. Hundekjøreren kan løpe eller gå på ski bak spannet kun festet med en strikk, stå på sparkesykkel, sykle, stå på ski bak en pulk eller slede eller stå på en slede eller vogn trukket av spannet. Noen av konkuransene har svært lav terskel for deltagelse med minnimalt krav til forberedelse og utstyr andre slik som Finnmarksløpet krever mange hunder, grundige forberedelser og dyrt utstyr. Felles for all hundekjøring er at sammarbeidet hund og kjører står i sentrum og at det er en unik form for friluftsliv sammen med våre firbeinte venner.

Konkurranseformer

Konkurranseformene deles i tre grupper nordisk stil og slede på vinteren og barmark på sommeren.

Nordisk stil

Nordisk stil er en gren der utøver går på ski bak hunden(e) som enten er innspent bare med en strikk (snørekjøring) eller utøveren er innspent bake en pulk eller slede som hunden er spent foran i liner eller et drag. Det brukes fra 1-4 hunder, ev flere i noen konkurranser. Tradisjonelt er det disiplinen med pulk som har stått sterkest i Norge, men internasjonalt er det en økende interesse for snørekjøring.

Normaldistansene i nordisk stil er 5 km for gutt/pike, 10 km for junior og 10/15 km for senior (kvinner/menn). Det kunkurreres blant annet i en-spann, flerspann, lang (20/30 km) og combined. I combined er det fellesstart med pulk og underveis byttes det fra pulk til snørekjøring. Denne konkurranseformen er utbredt i Europa.

Som regel gjelder det både obligatoriske vektkrav og utstyrskrav i kortere løp i nordisk stil, utstyret inkludert pulken skal minst veie 70 % av hundens vekt.

Enkelte konkurranser går over flere dager mewd overnatting slik som Seppalaløpet.

Slede

I sledehundekjøring står kjøreren bak på en en lett slede med lange meier som hundene trekker. Utøveren står på meiene, sparker og løper som ved bruk av tradisjonell sparkstøtting. Spannene kan ha en størrelse på alt fra 3 til 20 hunder, og det konkurreres i ulike distanser, sprint, mellomdistanse og langdistanse.

Sledehundekjøring er en likestilt idrett, der både kvinner og menn konkurrerer i samme klasse.

Det gjelder bare obligatoriske utstyrskrav i mellom- og langdistanseløp i sledehundkjøring. I de lengre løpene kreves det likevel ofte at spannet laster opp en viss minimumsvekt nødproviant til utøver og hunder.

Innen sledehundekjøring konkurreres det i fire ulike konkurransetyper:

  • Sprint (treningsmessig likt nordisk stil)
  • Mellomdistanse
  • Langdistanse (Iditarod, Finnmarksløpet, Femundløpet)
  • Spesialløp (etappeløp slik som La Grande Odyssée, Norway Trail)

Barmark

Barmarkshundekjøring foregår utenom vintersesongen. Barmarkstrening har i mange år vært en viktig del i treningsopplegget mot vintersesongen, men selve konkurranseformen er relativit ny. Det første VM'et på barmark ble avholdt i 2002. Barmark er en konkurranseform der det konkurreres i øvelsene vogn, sparkesykkel, snøresykling og snøreløping. Vogn er en øvelse der det enten er 4-, 6- eller 8 hunder i spannet. I 4-spann trekkes ei vogn med tre hjul, mens i 6- og 8-spann trekkes det ei firehjulsvogn. Det konkurreres over en distanse på 4-12 km, avhengig av temperaturen. Sparkesykkel er en øvelse der man enten bruker en eller to hunder til å trekke en sparkesykkel over en distanse på 4-8 km, avhengig av temperaturen. Begge de nevnte øvelsene skiller ikke mellom kjønnene. Snøresykling er en konkurranse der man skiller mellom kjønnene og det kun brukes en hund til å trekke en vanlig sykkel (terrengsykkel) over en distanse på 4-12 km, avhengig av temperatur. Snøreløping er en konkurranse der hundeføreren må løpe sammen med hunden, som hjelper løperen gjennom å trekke denne etter seg. Også i denne øvelsen skilles det mellom kjønnene. Nedover i Europa er barmarkshundekjøring veldig stort.

Spesielle konkurranser

Europas lengste sledehundløp er Finnmarksløpet som går over ca. 1 000 km og arrangeres i Norge. I dette løpet kan det startes med inntil fjorten hunder. Femundløpet er et annet viktig hundeløp, med start og mål i verdenskulturminnet Røros. Den best kjente og konkurransen i verden er imidlertid det ca. 1 800 km lange Iditarodløpet, som går av stabelen i Alaska hvert år. I slike lange løp benyttes utelukkende såkalte sledehunder, og i Iditarodløpet må et hundespann starte med minimum tolv og maksimalt seksten hunder. For nordisk stil løpere i Norge er ofte Seppalaløpet sesongens viktigste renn, det er et minneløp for hundekjøreren Leonhard Seppala.

Hundetyper

Hundetyper som brukes mye er blant annet blandingsrasene Alaska Husky og Greyster, Vorstehhund (ofte korthåret), Pointer, Alaskan malamute, Siberian Husky, Grønlandshund og Samojedhund. I prinsippet kan nesten alle hunderaser benyttes avhengig av ambisjonsnivå.

Utstyr

Utstyrsbehovet for hundekjøring varierer fra nesten ingenting for snøreløping til dyre sleder og masse utstyr for deltagerne i sledehundløp med store spann. Felles for alle grenene er at det er viktig med en god sele som er induviduelt tilpasset hver enkelt trekkhund og som passer til den aktuelle aktiviteten. Grovt sett finnes det tre forskjellige former for sele, de som passer til snørekjøring/-sykling/-løping, de som passer til å trekke slede eller vogn og de som passer til å trekke pulk i drag. Vanlig sporsele og mange av selene som selges i dyrebutikk er lite egnet til å trekke.

For nordisk kjøring brukes fortrinsvis skøyteski, men klassisk ski kan benyttes. Kjørerene bruker et kjørebelte med stropper som går mellom beina og hinderer beltet å gli oppover (dette er veldig viktig for å forhindre ryggsakder). I beltet festes en strikk som festes i hundens sele eller ev. pulken dersom dette benyttes. Pulker til nordiskkjøring er relativt dyre (ca 10 000,- NOK), men kan som regel kjøpes i god stand brukt.

For sprint og langdistanskjøring trengs en passende slede, disse varrierer i pris frs ca 10 000,- NOK til over 35 000,- NOK. Her er det også mulig å gjøre gode bruktkjøp. Dersom det ikke kommer med sleden trengs også linesett, minst 2 snøanker og en del annet utstyr avhengig av distansene man skal kjøre og personlig preferanse.

For barmarksgrenene trengs jogesko, kjørebelte, strikk og sele for snøreløping, trerrengsykkel, strikk og sele for snæresykling eller sparkesykkel (ca 6 000,- NOK), strikk og sele for sparkesykkel. For kjøring med vog trengs vogn og linesett som passer den spannstørrelsen man vil bruke, vogner finnes i forskjellige utførsler i forhold til vekt og antall hjul, men for en nybegynner passer det nok best med en 4-hjul vogn som veier litt.

Organisasjon

Trekkhundmiljøet i Norge organiseres gjennom Norges Hundekjørerforbund (N.H.F.), som er tilsluttet både Norsk Kennel Klub og Norges Idrettsforbund. Forbundet ble stiftet i 1951 og har sitt utspring i Norsk Trekkhundklubb av 1931 og Norges Trekkhundforbund av 1936. N.H.F. ble tatt opp som likverdig medlem av Norges Idrettsforbund i 1956. Det europeiske hundekjørerforbundet heter ESDRA (European Sled Dog Racing Assosiation), og det internasjonale hundkjørerforbundet heter IFSS (International Federation of Sled dog Sport).

©2017-2019 Trondheim CaniX - designet av Nicholas Morgan