Nilsbyen

Arenaen ligger på parkering på Bekken.

Løypa går på sti av varierende størrelse, og med en del stein, med et kort parti med relativt tørr myr, og er til dels kuppert med noen kraftige motbakker. Løypen er 2,8km lang med 90m stigning. Løypen er noe mer krevende enn løypen på Nilsbyen.

©2017-2019 Trondheim CaniX - designet av Nicholas Morgan